self-confidence

self-confidence
pasitikėjimas savimi statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikėjimas arba tam tikras tikrumas savo gebėjimu siekti sėkmės, sportininko savivertės išraiška: realistiški jo lūkesčiai, susiję su sėkme. Pasitikėjimas savimi yra unikalus sportininko patyrimas, kaupiamas pasiekiant įvairius tikslus. Pasitikėjimas savimi gyvybiškai svarbi sportininko asmenybės dalis, kurią bendraudami greitai pajunta žmonės. Yra trys pasitikėjimo savimi tipai: ↑tikras pasitikėjimas savimi, ↑netikras pasitikėjimas savimi ir ↑nepasitikėjimas savimi. atitikmenys: angl. self-confidence vok. Selbstvertrauen, n rus. самонадеянность; самоуверенность

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • self-confidence — also self confidence, 1650s, from SELF (Cf. self) + CONFIDENCE (Cf. confidence) …   Etymology dictionary

 • self-confidence — [self′kän′fə dəns] n. confidence in oneself, one s own abilities, etc. SYN. CONFIDENCE self confident adj. self confidently adv …   English World dictionary

 • Self-confidence — Self con fi*dence, n. The quality or state of being self confident; self reliance. [1913 Webster] A feeling of self confidence which supported and sustained him. Beaconsfield. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • self-confidence — *confidence, assurance, self assurance, self possession, aplomb Analogous words: composure, *equanimity: sureness, sanguineness (see corresponding adjectives at CONFIDENT) …   New Dictionary of Synonyms

 • self-confidence — ► NOUN ▪ a feeling of trust in one s abilities, qualities, and judgement. DERIVATIVES self confident adjective self confidently adverb …   English terms dictionary

 • self-confidence — noun uncount the feeling that you can do things well and that people respect you …   Usage of the words and phrases in modern English

 • self-confidence — n. 1) to acquire, gain; display, show; have self confidence 2) to instill self confidence 3) to restore smb. s self confidence 4) to undermine smb. s self confidence 5) the self confidence to + inf. (she doesn t have the self confidence to run… …   Combinatory dictionary

 • Self-confidence — The socio psychological concept of self confidence relates to self assuredness in one s personal judgment, ability, power, etc., sometimes manifested excessively. [The Macquarie Dictionary. Compare The Dictionary of Psychology by Raymond Joseph… …   Wikipedia

 • self-confidence — noun ADJECTIVE ▪ enormous, great, supreme ▪ growing, increased ▪ new, renewed ▪ national …   Collocations dictionary

 • self-confidence — N UNCOUNT If you have self confidence, you behave confidently because you feel sure of your abilities or value. With the end of my love affair, I lost all the self confidence I once had... Richard s self confidence is growing steadily. Syn: self… …   English dictionary

 • self-confidence — noun they told Tom he lacked the self confidence to make it as a singer Syn: morale, confidence, self assurance, assurance, assertiveness, self reliance, self possession, composure …   Thesaurus of popular words

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”